INDENDØRS RINGTRÆNING

Ultimo november havde vi sidste ringtræning i 2017.

Vi har haft 37 træningsgange i løbet af året fordelt dels på indendørs træning i Ringsted og Jyderup, dels udendørs på Kirstins adresse.

Tusind tak for den finde tilslutning der har været året igennem. Det er en fornøjelse  at følge jeres hunde hver træningsaften.

Vi starter op igen  midt i januar 2018  med  indendørs træning frem til ultimo marts 2017. Igen er det på skift  mellem Ringsted og Jyderup.

Første gang  i Ringsted tirsdag, den 16/1 kl. 18.30 i Ringsted og dernæst  Jyderup 23/1 – samme tid og også fortsat tirsdage.

Under fanen: Træning, er de nye datoer for ringtræning opdateret.

Vi ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Arealer til sportræning

Her er et link til Schweiss registrets hjemmeside om brug af offentlig skov til sportræning. Det må man ikke uden tilladelse, og vi vil på det kraftigste opfordre til klubbens medlemmer i Vestsjælland om at de overholder disse regler. Og søge tilladelse til at benytte skovene til selvtræning, samt at koordinere med udvalget så det ikke konflikter med udvalgets sportræning eller sporprøver.