Nyt fra udvalget

Torsdag d 5. marts modtog udvalget et ønske fra Helle Sørensen, om at udtræde af udvalget grundet personlige årsager.
Udvalget accepterer og respekterer Helles ønske.
Vi i Udvalget vil gerne sige tak til Helle for det store arbejde, hun har lagt i udvalget.
Vi ønsker Helle god vind fremover.
DGK Vestsjællandsudvalget.