Sportræning august/september 2023

Sportræning og instruktion.

Vi afholder sportræning  i august og september måned, og I kan allerede nu forhåndstilmelde Jer.

Sportræning i Korsør tirsdage i dagtimerne, eller i Kårup weekend dage.

Har du spørgsmål, eller vil meldes til, er du velkommen til at kontakte Kirstin på 2178 5731, eller på mail vestsj@dgk.dk


spor
Arealer til sportræning

Her er et link til Schweiss registrets hjemmeside om brug af offentlig skov til sportræning. Det må man ikke uden tilladelse, og vi vil på det kraftigste opfordre til klubbens medlemmer i Vestsjælland om at de overholder disse regler. Og søge tilladelse til at benytte skovene til selvtræning, samt at koordinere med udvalget så det ikke konflikter med udvalgets sportræning eller sporprøver.