Tilmeldinger til medlemsmøder

2023

Gåtur med vores gravbasser, og medlemsmøde den 5.november i Jyderup.

 Inden årets medlemsmøde går vi en tur med vores hunde i Aggersvold skov. Vi mødes kl.11 ved Savværket på Stokkebjergvej 47, 4450 Jyderup.

Efter gåturen er der fælles frokost ved Skarridsøsalen/Rådhussalen, hvor vi serverer en let frokost. Der er et kort stykke at køre fra skoven til Skarridsøsalen/Rådhussalen Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup.

 Efter frokosten afholder vi det årlige medlemsmøde.

Tilmelding senest den 29. oktober til gåtur og spisning, med oplysning om antal deltagere samt kontaktoplysninger til Tinna Jensen på e-mail jensen.tinna@gmail.com, eller på tlf. 27857187

 Medlemsmøde 5.november 2023

 Skarridsøsalen/Rådhussalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

 Vi forventer at starte mødet kl. 13.30 og der vil blive serveret kaffe og kage.

 Vær opmærksom på mødet afholdes i en sal med parketgulv, så vi henstiller til at have skiftesko med, så gulvet ikke bliver ødelagt. Hunde må ikke være i Rådhussalen.

Forslag til punkt 7, skal være udvalget i hænde senest 22. oktober. Sendes på e-mail til vestsj@dgk.dk

Husk bevis for medlemskab af DGK, ellers kan du ikke stemme.

 Vi glæder os til at se Jer til en hyggelig dag.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af stemmetællere
3: Udvalgets beretning
4: Udvalgets regnskab
5: Valg af udvalgsmedlemmer
6: Valg af revisor
7: Indkomne forslag

8: Eventuelt

 På valg er: Tinna Sørensen og Hanne Lauridsen, som begge ønsker genvalg.

Vi glæder os til at se så mange så muligt til en hyggelig dag.
Vestsjællands udvalget.