Arrangementer

Medlemsmøde

Vi afholder vores årlige medlemsmøde søndag den 25. oktober 2020.

Vi starter med en hyggelig gåtur kl.11, med alle vores hunde, og derefter afholdes medlemsmødet.

Vi mødes til gåtur i Vedebjerg Skov ved Kongsdal Gods, ved adressen Overdrevsvej 2,Undløse, 4340 Tølløse.

Efter gåturen samles vi til frokost inden medlemsmødet starter, og under mødet serveres kaffe/te og kage. Pris for frokost kr. 30,- pr. mand. Øl og vand kan købes.

Medlemsmødet afholdes på Undløse Skole, Øvej 3, Undløse, 4340 Tølløse.

Tilmelding til spisning er senest den 18. oktober, med oplysning om antal deltagere til jensen.tinna@gmail.com

Forslag til punkt 7, skal være udvalget i hænde senest 11. oktober. Sendes til på e-mail til vestsj@dgk.dk

Husk bevis for medlemskab af DGK, ellers kan du ikke stemme.

Vi glæder os til at se Jer til en hyggelig dag.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af stemmetællere
3: Udvalgets beretning
4: Udvalgets regnskab
5: Valg af udvalgsmedlemmer
6: Valg af revisor
7: Indkomne forslag
8: Eventuelt

På valg er: Tinna Sørensen og Henrik Michaelsen.