Træning

HUSK : Det gælder for alle hunde, som skal deltage i træning i DGK – Vestsjællands regi, at vaccinationsattest og hunde-forsikringspolice, hvoraf det fremgår, at der er tegnet udvidet ansvar eller tilsvarende, skal medbringes første gang.

Er du ikke medlem af DGK er du hjertelig velkommen til at deltage i vores træning mod et ekstra gebyr på kr. 100,-. Dette gebyr refunderes af udvalget mod forevisning af kvittering, ved indmeldelse i DGK for indeværende kalenderår.

Arealer til sportræning

Her er et link til Schweiss registrets hjemmeside om brug af offentlig skov til sportræning. Det må man ikke uden tilladelse, og vi vil på det kraftigste opfordre til klubbens medlemmer i Vestsjælland om at de overholder disse regler. Og søge tilladelse til at benytte skovene til selvtræning, samt at koordinere med udvalget så det ikke konflikter med udvalgets sportræning eller sporprøver.
 Drevtræning

Vi kan desværre ikke tilbyde drevtræning, men henviser til de andre udvalg.

Vandapportering

Vi kan desværre ikke tilbyde træning i vandapportering, men vi arbejder på at finde arealer, så vi kan starte op på det.

Gravtræning

Gravtræning er for tiden ikke en mulighed. Vi skriver her når der bliver mulighed for at træne på grav igen.

Skriv et svar